1. طراحی و برگزاری کارگاه مدل‌سازی و کابرد در سومین جشنواره خانه ریاضیات کرمان، آبان 1390، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  2. برگزاری کارگاه با عنوان «آشنایی با مکاتب فلسفی ریاضی و کاربردهای آن در تدریس» در دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دی ماه 1390.
  3. برگزاری کارگاه با عنوان «برنامه درسی ریاضی در سطح دانشگاه» در دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دی ماه 1390.
  4. برگزاری کارگاهی با عنوان «طرح مسئله: ظرفیتی برای همگانی سازی ریاضی» . در حاشیه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات کشور. 1-2 شهریور 1391. نیشابور.
  5. برگزاری کارگاه مدل‌سازی و کاربردها برای معلمان ریاضی منطقه 5 تهران، آبان 1392.
  6. برگزاری کارگاه با عنوان استفاده از خطاهای منطقی دانش‌آموزان برای ارتقا سطح دانش حرفه‌ای معلمان ریاضی، شهر بابک، آذر 1392.
  7. برگزاری کارگاه با عنوان آشنایی با مدل‌سازی و کاربردها با تمرکز بر دوره ابتدایی؛ ویژه مدرسین خانه ریاضیات کرمان؛ اسفند 1392.
  8. برگزاری کارگاه مدل‌سازی ویژه دانش‌آموزان منتخب دروه راهنمایی تحصیلی در کارسوق (1393). مرکز تربیت معلم خواجه نصیر کرمان.
  9. برگزاری کارگاه با عنوان مدل‌سازی و کاربرد در کتاب‌های درسی ریاضی. در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. آبان 1393.
  10. برگزاری کارگاه با عنوان بدفهمی‌های ریاضی و نقش آن‌ها در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی. در اداره آموزش و پرورش بردسیر، دی 1393.
  11. برگزاری کارگاه با عنوان مدل‌سازی و کاربرد در آموزش ریاضی. برای معلمان و دانش‌آموزان. مرکز استعدادهای درخشان. مشهد، فروردین 1394.