دکترای تخصصی ریاضی / آموزش ریاضی

دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران.

عنوان پایان نامه دکتری: “طراحی چارچوبی برای رسیدن به تعادل در برنامۀ درسی ریاضی متوسطه در ایران” با نمرۀ عالی

مرداد 1389

فرصت مطالعاتی

دانشگاه ملبورن- استرالیا.

شهریور1387-خرداد1388

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد “چرا عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز منحصر به فرد بود؟” با نمرۀ عالی

دی 1382

کارشناسی دبیری ریاضی دانشگاه زنجان- زنجان- ایران.

اسفند 1379