• سخنران مدعو دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، سمنان، شهریور 1391.
  • سخنران مدعو در مجمع سالیانه شورای خانه های ریاضیات کشور، نیشابور، شهریور 1391.
  • سخنران مدعو دومین همایش آموزش ریاضی و بزرگداشت استاد دکتر زهرا گویا، ایران، کرمان، خرداد 1392.
  • مقالات ذکر شده در بخش مجموعه مقالات کنفرانس، با سخنرانی نفر اول همراه بوده است.