به عنوان مجری در طرح های پژوهشی

 • طرح پژوهشی با عنوان «چرا عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز منحصر به فرد بود؟» (مجری طرح). (1383). موسسه پژوهشی برنامه درسی و نوآوری های آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
 • طرح پژوهش با عنوان «بررسی عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در مطالعات بین المللی» (مجری طرح). (1385)، در دانشگاه شهید بهشتی.
 • طرح پژوهشی با عنوان «ارایه مدلی برای توسعه حرفه ای معلمان ریاضی» (مجری طرح). (1389). در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • طرح پژوهشی با عنوان «بررسی ویژگی های کتاب های درسی ریاضی با توجه به رویکرد سواد ریاضی» (مجری طرح). (1390). در پژوهشکده ریاضی ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در عملکرد دانش‌آموزان در حل یک مسئله غیر روتین مربوط به حوزه تناسب: جنسیت، پایه تحصیلی، و نوع مدرسه» (مجری طرح). (1391). در پژوهشکده ریاضی ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

به عنوان همکار در طرح پژوهشی

 • نقش دانش فراشناختی در حل مسایل ریاضی، مجری: معصومه صمدی، (1383)؛
 • مشارکت در پروژه های تحقیقاتی آموزش ریاضی در دانشگاه ملبورن: یافتن روبریک در داده های حاصل از آزمون ها در پرژه اسمارت (SMART) و همکاری در جمع آوری داده های تحقیقی در پروژه (RITHEMATH)؛ (از سپتامبر 2008 تا جولای 2009).
 • همکاری و ارایه بازخورد در رابطه با تدوین سند برنامه درسی ملی استرالیا. (از سپتامبر 2008 تا دسامبر 2009).
 • همکاری در طرح ارزشیابی کتاب‌های تازه تألیف ریاضی دوم و ششم دبستان، مجری: مسعود کبیری، (1391).
 • همکاری در طرح ارزشیابی کتاب‌های تازه تألیف ریاضی سوم دبستان، مجری: مسعود کبیری، (1393).
 • همکاری در طرح ارزشیابی کتاب‌های تازه تألیف ریاضی پایه هفتم، مجری: سهیلا غلام آزاد، (1393).