• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی آقای احمد مظاهری با عنوان بررسی عوامل موفقیت دانش‌آموزان شهرستان شهربابک در کنکور سراسری، خرداد 1391؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم بهناز ساهندی‌پور با عنوان نقش هندسه در معماری ایرانی و اسلامی؛ تیر 1391؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم افسانه مرادعلی‌زاده با عنوان طریقه آموزش چهار عمل اصلی؛ تیر 1391؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم بتول زندی با عنوان آشنایی با فعالیت های کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی ؛ تیر 1391؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم سلمی سعید با عنوان مدال فیلدز: نوبلی در ریاضیات؛ مهر 1392؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم فاطمه حاج عزیزی با عنوان مطالعه قوم نگاری معماران سنتی کرمان: لایه زیرین عشق با خشت؛ آذر 1392؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم فرشته دیسناد با عنوان کاربرد ریاضیات در فرش؛ آبان 1392؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم فاطمه عبدالرضایی با عنوان تدریس حسابان با استفاده از نرم افزار میپل؛ آبان 1392؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم مهسا بهادر با عنوان ریاضیات از کجا نشأت می‌گیرد؟ آبان 1392؛
• راهنمایی پروژه دوره کارشناسی خانم قدسیه اسلامی با عنوان حل مسئله ریاضی به روش پولیا. تیر 1393؛